سواد سلامت :

  • تغذیه سالم 
  • ایمنی و پیشگیری از آسیب ها 
  • بهداشت فردی و عمومی 

 

سواد جسمانی و حرکتی :

  • زندگی فعال
  • آمادگی جسمانی
  • مهارت های حرکتی و ورزشی

 

 

پایه اول ، گروه آسیب دیده شنوایی

پایه اول ، گروه آسیب دیده شنوایی

گروه تربیت بدنی مقطع تحصیلی ابتدایی استان کردستان
پایه اول ، گروه کم توان ذهنی

پایه اول ، گروه کم توان ذهنی

گروه تربیت بدنی مقطع تحصیلی ابتدایی استان چهارمحال وبختياري